Officielle regler for Tysk Turistråd og Expedias konkurrence “Germany Travel Match” Intet køb er nødvendigt for at deltage eller vinde. Et køb øger ikke dine chancer for at vinde.
Tysk Turistråd og Expedia er glade for at kunne meddele, at C. Banks er den heldige vinder af ”Germany Travel Match”-konkurrencen! Tak til alle, som deltog i konkurrencen.

Oplysninger om, hvordan du deltager, samt gevinster og regler for at indløse gevinsterne er en del af vilkår og betingelser for at deltage i konkurrencen.  Deltagelse i konkurrencen anses for at være en accept af disse officielle regler (“officielle regler”) og eventuelle andre meddelelser, der henvises til i dette dokument.

I disse officielle regler henviser udtrykket “du” til en person, der deltager, eller som ønsker at deltage i konkurrencen.
 1. Kvalificering:  Det Tyske Turistråd og Expedias konkurrence “Germany Travel Match”  (“konkurrence”) er kun åben for lovlige indbyggere i Storbritannien, Spanien, Frankrig og Danmark, som er mindst atten (18), som har myndighedsalderen, og som mindst er atten (18) år eller derover på tidspunktet for deltagelsen. Medarbejdere hos Expedia, Inc. (“sponsor”), Det Tyske Turistråd (“Tysk Turistråd” og “leverandøren af præmien”), og hvert af disses moderselskaber, datterselskaber, associerede selskaber, leverandører af præmier og annonce/reklamebureauer samt medarbejdernes nærmeste familie (ægtefælle, forældre, søskende og børn og disses respektive ægtefæller, uanset bopæl) samt medlemmer af samme husstand (uanset om de er beslægtede) er ikke kvalificerede til at deltage.
   
 2. Tilmeldingsperiode:  For deltagere er tilmeldingsperioderne som følger:
   


  Indbyggere i landet


  Startdato


  Starttidspunkt


  Slutdato


  Sluttidspunkt


  Storbritannien


  15. juli 2018


  12:01 britisk sommertid


  30. august 2018


  11:59 britisk sommertid


  Spanien


  15. juli 2018


  12:01 centraleuropæisk sommertid


  30. august 2018


  11:59 centraleuropæisk sommertid


  Frankrig


  15. juli 2018


  12:01 centraleuropæisk sommertid


  30. august 2018


  11:59 centraleuropæisk sommertid


  Danmark


  25. juli 2018


  12:01 centraleuropæisk sommertid


  30. august 2018


  11:59 centraleuropæisk sommertid

  Tilmeldinger sendt før eller efter den relevante tilmeldingsperiode er ikke kvalificerede. Sponsorens computer er den officielle tidstagende enhed for konkurrencen. 
   
 3. Sådan deltager du:  I den relevante tilmeldingsperiode skal du udføre følgende trin for at deltage i konkurrencen:

  Indbyggere i Storbritannien skal besøge denne destinationsside: https://germanytravelmatch.expedia.co.uk; 
   
  Indbyggere i Spanien skal besøge denne destinationsside: https://germanytravelmatch.expedia.es;

  Indbyggere i Frankrig skal besøge denne destinationsside: https://germanytravelmatch.expedia.fr;

  Indbyggere i Danmark skal besøge denne destinationsside: https://germanytravelmatch.expedia.dk/;

  b. Følg instruktionerne på siden for at udfylde onlinetilmeldingsformularen ved at give dit fornavn, efternavn og e-mailadresse, og indsend dette for at modtage en (1) tilmelding til konkurrencen. Når du gør dette, bekræfter du din accept af disse officielle regler.

  Bemærk: Alle deltagere har samme chance for at vinde. 

  Ved at deltage i fremstødet og indsende en tilmelding accepterer du, at denne tilmelding ikke anses for at være fortrolig, og at arrangøren ingen som helst pligter har hvad angår disse tilmeldinger.
 4. Tilmeldingskrav:  Deltagere kan maksimalt indsende en (1) tilmelding pr. person i tilmeldingsperioden, uanset hvilken hjemmeside, der er besøgt, for at indsende en tilmelding. Du må kun bruge en (1) e-mailadresse for at deltage i konkurrencen. Eventuelle tilmeldinger ud over den anførte begrænsning fratages automatisk, og sponsoren kan efter eget skøn, diskvalificere en sådan deltagers deltagelse i konkurrencen.  Tilmeldinger indsendt på anden måde end de i afsnit 3 ovenfor anførte metoder anses automatisk for at være ugyldige og tilmeldes ikke konkurrencen. Tilmeldinger, som er genereret af scripts, makroer eller andre automatiske måder, og tilmeldinger udformet og indsendt på en måde, der undergraver tilmeldingsprocessen, er ugyldige. 
   
 5. Lodtrækning:  Den 10. september 2018 kl. 10:00 amerikansk tid (18:00 britisk sommertid) på Expedias kontor, beliggende 333 108. Avenue NE, Bellevue, Washington 98004 USA, vælger sponsoren en (1) potentiel vinder af konkurrencen ved lodtrækning (“lodtrækning”) blandt alle kvalificerede modtagne og samlede tilmeldinger i Storbritannien, Spanien, Frankrig og Danmark i tilmeldingsperioden. Chancerne for at blive valgt som den potentielle vinder afhænger af, hvor mange kvalificerede der har tilmeldt sig. 
   
 6. Krav til en potentiel vinder: Den potentielle vinder af præmien skal udfylde og returnere en erklæring om kvalificering til sponsoren, en ansvarsfraskrivelse (hvor sponsoren, dennes moderselskab, datterselskaber, associerede selskaber og disses respektive ledende medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og agenter, (de “ansvarsfritagne parter”) fraskrives ethvert ansvar i forbindelse med denne konkurrence og/eller tildelingen af og brug/misbrug af gevinsten eller en del deraf), og hvis loven tillader det, en offentliggørelse inden for ti (10) dage efter datoen for udstedelsen. Hvis dokumenterne ikke returneres inden for den anførte tid, returneres underretningen om gevinsten som uanbringelig. Hvis sponsoren ikke kan kontakte den potentielle vinder, eller den potentielle vinder ikke overholder disse officielle regler, fortabes præmien. Derefter kan der efter sponsorens skøn vælges en anden vinder ved lodtrækning blandt alle de kvalificerede tilmeldinger, som er modtaget.   
   
 7. Underretning af vinder: Sponsoren underretter den potentielle vinder via den e-mailadresse, der blev anvendt på tidspunktet for tilmelding. I tilfælde af, at den potentielle vinder af præmien undlader at gøre krav på sin gevinst senest den 20. september 2018, eller hvis der sker returnering af en meddelelse som uanbringelig, anses denne potentielle vinder af præmien for at have fortabt præmien, og sponsoren har ingen yderligere forpligtelser over for den potentielle vinder.  Hvis præmien fortabes, foretager sponsoren lodtrækning blandt alle tilbageværende kvalificerede deltagere den 21. september 2018 på samme sted som den oprindelige lodtrækning for at vælge en ny potentiel vinder. Den nye valgte potentielle vinder får meddelelse inden for to (2) hverdage efter lodtrækningen, via de kontaktoplysninger, som denne person har givet, da vedkommende tilmeldte sig konkurrencen og har indtil den 1. oktober 2018 til at gøre krav på sin præmie.
   
 8. Præmie: En (1) potentiel vinder modtager en præmie bestående af en rejse til Tyskland.  Rejsen inkluderer tur-retur flyrejse på økonomiklasse for vinderen og en (1) gæst fra en større international kommerciel lufthavn nær vinderens hjem til Tyskland og et tre nætters hotelophold.  Vinderen kan vælge en af følgende destinationer i Tyskland til sin rejse:  Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamborg, Hannover, Køln, Leipzig, München, Nürnberg og Stuttgart. Rejsen har et maksimalt budget på 1.300 EUR (omtrentlig handelsværdi).  Gevinsten kan kun indløses af selve vinderen plus en (1) gæst udvalgt af vinderen, og vinderen og dennes gæst kan anmodes om at fremvise person-ID ved indtjekning for at bevise deres identitet.

  Sponsoren samarbejder med vinderen for at arrangere rejsen. Rejsen skal senest reserveres den 31. maj 2019 og skal foregå senest den 30. august 2019. Ellers fortabes præmien.  Præmien afhænger af tilgængelighed af flyrejse og hotelovernatningssteder på vinderens foretrukne datoer.  Vinderen skal bekræfte, at vedkommende er tilgængelig. 

  Et større kreditkort er obligatorisk for at tjekke ind på hotellet til dækning af påløbne udgifter.  Der tillades ingen afbestilling af reservation eller overførsel af reservation til en anden dato, når reservationen er foretaget.

  Den faktiske værdi  af præmien kan være forskellig afhængig af destination, priser på tidspunktet for reservation og rejsedatoer. En eventuel forskel mellem den angivne omtrentlige handelsværdi og den faktiske værdi indgår ikke i præmien og bliver ikke tildelt. Vinderen og gæsten skal rejse sammen efter samme rejseplan og har ansvaret for at indhente eventuelt påkrævet, nødvendig dokumentation (dvs. gyldigt pas, visa mv.) før rejsen.  Gæsten skal have den gældende myndighedsalder i den jurisdiktion, hvor vedkommende er bosiddende (og være mindst 18), medmindre gæsten er vinderens barn eller under vinderens værgemål, og skal underskrive en ansvarsfraskrivelse/offentliggørelse, før rejsedokumenterne udstedes. Hvis gæsten er barn af en vinder eller under vinderens værgemål, skal vinderen underskrive og returnere en ansvarsfraskrivelse på vegne af dette barn eller denne myndling. 

  Visse datoer, hvor tilbuddet ikke gælder, og rejsebegrænsninger kan være gældende. Vinderen har ansvaret for at betale eventuelle gældende føderale, regionale, statslige, lokale, indkomst- og kildeskatter, og alle andre omkostninger og udgifter, som ikke er anført heri som leveret, herunder, men ikke begrænset til, landtransport, bagagegebyrer, måltider, drikkevarer, påløbne udgifter på hotellet, souvenirs og drikkepenge. Hvis der af loven kræves indeholdelse af skat for præmien (eller en del deraf), bemyndiger vinderen sponsoren til at foretage det tilsvarende fradrag. Alle præmieoplysninger, der ikke er angivet ovenfor, bestemmes af sponsoren efter eget skøn. Sponsoren er ikke ansvarlig for eventuelle udgifter, der påløber som følge af aflyste fly eller forsinkelser. Sponsoren er ikke ansvarlig for eventuelle udgifter til fly og/eller hotel, der påløber som følge af ændringer eller afbestillinger af fly og/eller hotelreservationer.  Sponsoren erstatter ingen mistede præmier eller elementer af præmien. Vinderen kan ikke overdrage eller erstatte en gevinst, eller indløse en gevinst til kontanter, undtagen efter sponsorens skøn. Sponsoren forbeholder sig retten til at erstatte en præmie (eller del deraf) med en af sammenlignelig eller større værdi. Præmien tildeles “som den er og forefindes” af sponsoren uden nogen garanti, det være sig udtrykkelig eller underforstået. Præmien er genstand for, og vinderen skal overholde, præmieleverandørens vilkår og betingelser for reservation, transport med fly og ophold på hotellet. 
   
 9. Generelle betingelser:  Såfremt afholdelsen, sikkerheden, lige konkurrencevilkår eller administrationen af konkurrencen på nogen måde forringes, kan sponsoren efter eget skøn (a) midlertidigt standse konkurrencen for at tage sig af forringelsen og derefter på ny igangsætte konkurrencen; eller (b) afslutte konkurrencen og tildele præmierne ved lodtrækning blandt alle ikke-mistænkelige, berettigede tilmeldinger, som er modtaget og samlet indtil tidspunktet for slutningen. Sponsoren forbeholder sig retten til efter eget skøn at diskvalificere og forsøge at indhente alle afhjælpningsmuligheder fra en person, der forsøger at manipulere med afholdelsen af konkurrencen, overtræder nærværende officielle regler eller handler på en forstyrrende eller usportslig måde. Sponsorens manglende håndhævelse af et vilkår i disse officielle regler betyder ikke, at der gives afkald på den pågældende bestemmelser. Bevis på, at der er sendt kommunikation til sponsoren pr. post eller via internettet, er ikke et bevis på, at sponsoren har modtaget den pågældende kommunikation. Konkurrencen er underlagt føderale, statslige, provinsielle og lokale love og forordninger og er ugyldig uden for Storbritannien, Spanien, Frankrig, Danmark og steder, hvor den er forbudt.
   
 10. Ansvarsfrihed og ansvarsbegrænsninger:  Ved at deltage accepterer du at friholde og skadesløsholde sponsoren, Tysk Turistråd, disses respektive moderselskaber, datterselskaber, associerede selskaber og alle deres respektive ledende medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og agenter ("de ansvarsfritagne parter") for alle krav og søgsmålsgrunde, der måtte opstå på grund af deltagelse i konkurrencen eller modtagelse, brug eller misbrug af præmier eller dele deraf (herunder rejse/aktivitet i forbindelse dermed), herunder, men ikke begrænset til: (a) uberettiget menneskelig indgriben i konkurrencen, (b) tekniske fejl relateret til computere, servere, leverandører eller telefon- eller netværkslinjer, (c) fejl på konkurrencens hjemmeside, der kan påvirke tilmelding, (d) trykfejl, (e) bortkommen, forsinket, fejladresseret, unøjagtige tilmeldinger eller tilmeldinger der ikke kan leveres, quizzer eller post, (f) fejl i forbindelse med administrationen af konkurrencen eller (g) skade på personer og ting. Du erklærer dig endvidere enig i, at de ansvarsfritagne parter i tilfælde af en retssag aldrig bliver ansvarlige for at betale advokatsalær(er). I det af loven tilladte omfang fraskriver du dig retten til at fremsætte nogen form for erstatningskrav, herunder, men ikke begrænset til, pønalt begrundet erstatning eller erstatning for direkte eller indirekte skader.
   
 11. Personlige oplysninger: Alle oplysninger, der indsamles fra konkurrencen, må kun bruges på en måde, der er i overensstemmelse med det samtykke, som er afgivet af deltagerne på tidspunktet for tilmeldingen, med disse officielle regler og sponsorens fortrolighedspolitik.  For deltagere fra Storbritannien:
  https://www.expedia.co.uk/p/support/privacy; for deltagere fra Spanien,
  http://www.expedia.de/p/support/privacy; for deltagere fra Frankrig, 
  http://www.expedia.fr/p/support/privacy; og for deltagere fra Danmark,
  https://www.expedia.dk/p/support/privacy

  Tysk Turistråd er ansvarlig for fortrolighedspolitikker på egen hjemmeside. Expedia accepterer at sikre, at al indsamling af data via tags og dataforbrugsselskaber overholder (i) alle gældende love, herunder uden begrænsning, alle statslige og føderale love, virksomhedsstandarder, politikker, forskrifter samt den generelle forordning om databeskyttelse (“GDPR”) (samlet “gældende love”), (ii) principper, retningslinjer, regler og etiske regler eller selvregulerende organisationer såsom Digital Advertising Aliance, Interactive Advertising Bureau, Direct Marketing Association og andre selvregulerende organisationer, hvortil tredjeparter, der leverer ydelser, platforme og data, er bundet, og eventuelle påkrævede meddelelser og samtykker, og (iii) krav om videregivelse af fortrolige oplysninger og indsamling af oplysninger pålagt annoncører ved målretning til medier for at overholde gældende love. Hvor gældende lovgivning kræver det, vil Expedia udsende passende meddelelser og anvende passende funktionalitet for at indhente bemyndigelser og samtykke som krævet.

  Hver deltager accepterer udtrykkeligt anvendelsen af vedkommendes personlige oplysninger til dette formål. Følgende oplysninger indsamles fra hver deltager med henblik på ad administrere konkurrencen og kan også bruges af de afsvarsfritagne parter og deres associerede selskaber for at kontakte de potentielle vindere: deltagerens navn, fødselsdato og e-mailadresse. De ansvarsfritagne parter må ikke sælge, dele eller på anden måde videregive oplysninger, som er indsamlet på nogen måde, med tredjeparter, ud over til de parter, som er nødvendige for at opfylde ovenstående formål, medmindre deltageren har givet sit forudgående udtrykkelige samtykke til at modtage yderligere oplysninger fra de ansvarsfritagne parter eller en tredjepart. Deltagere har ret til indsigt i, ændring af og tilbagetrækning af deres personlige oplysninger. Deltagere har også ret til under visse omstændigheder at gøre indsigelse mod indsamlingen af data i overensstemmelse med gældende lov. For at udøve en sådan rettighed kan en deltager skrive til Creative Partnerships, Media Solutions, Expecia, 407 ST. John Street, London, EC1V 4EX (“Dataansvarlig” og “Datamodtager”). De ansvarsfritagne parter vil tage alle rimeligt nødvendige skridt for at sikre, at deltagernes personlige oplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med sponsorens gældende fortrolighedspolitik (afhængig af deltagerens bopælsland), og disse officielle regler hvad angår en sådan overførsel. Uanset ovenstående tager sponsoren ikke ellers skridt til at sikre overholdelse af gældende love i Storbritannien, Spanien, Frankrig og Danmark. 
   
 12. Tvister:  Du accepterer, at en tvist, et erstatningskrav og en søgsmålsgrund, der måtte opstå på grund af eller i forbindelse med konkurrencen eller nogen af de uddelte præmier, løses individuelt uden nogen form for kollektivt søgsmål og udelukkende af den relevante domstol, som ligger i staten Washington, USA. 
   
 13. Lovvalg: Alle problemer og spørgsmål vedrørende forståelse, gyldighed, fortolkning og håndhævelse af disse officielle regler, eller deltagerens og sponsorens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med konkurrencen reguleres af og fortolkes i henhold til materiel ret i Wales, Storbritannien (for indbyggere i Storbritannien), lovene i Madrid, Spanien, som overholder Kongeligt Dekret 1/2007 (dvs. Real Decreto Legislative no. 1/2007) (for indbyggere i Spanien), lovene i Frankrig (for indbyggere i Frankrig) og lovene i Danmark uden virkning af andre lovvalg eller international privatret, som måtte medføre anvendelse af love fra andre jurisdiktioner, der ikke er fra deltagerens bopælsland.

  Uanset andet i disse officielle regler begrænses ingen persons eller enheds ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af uagtsomhed på nogen måde, og deres ansvar for svig eller andet forhold, hvor ansvar i henhold til loven ikke kan begrænses eller udelukkes. Hvis disse officielle regler tager hensyn til skøn, der kan udøves af en ansvarsfritagen part, som i øvrigt kunne forårsage en væsentlig ubalance i parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen, til skade for en forbruger og i strid med reglerne for god tro, skal dette skøn udøves rimeligt og i god tro.

  For franske deltagere: Uanset andet i disse officielle regler begrænses ingen persons eller enheds ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af uagtsomhed på nogen måde, og deres ansvar for svig eller andre forhold, hvor ansvar i henhold til loven ikke kan begrænses eller udelukkes. Hvis disse officielle regler tager hensyn til skøn, der kan udøves af en ansvarsfritagen part, som i øvrigt kunne forårsage en væsentlig ubalance i parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen, til skade for en forbruger og i strid med reglerne for god tro, skal dette skøn udøves rimeligt og i god tro.
   
 14. Sponsor:  Konkurrencen sponseres af Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004, USA.  Præmien leveres af Tysk Turistråd. 
   
 15. Resultater: Vinderen offentliggøres på følgende af Expedias underdomæner: germanytravelmatch.expedia.es/terms (Spanien); germanytravelmatch.expedia.fr/terms (Frankrig); germanytravelmatch.expedia.dk/terms (Denmark); og germanytravelmatch.expedia.co.uk/terms (Storbritannien).